Wallpaper Tết - Sắc Xuân 2018


Cũng chỉ còn một vài ngày nữa là chúng ta sẽ chuyển giao một năm mới. Và trong không khí rộn ràng của một cái Tết thật vui vẻ. Blog Star Nguyễn IT sẽ gởi tặng cho các bạn một bộ Wallpaper trong bộ Ghost Windows 10 "Sắc Xuân 2018" của Ghoster Thiện IT. Để tân trang cho PC của anh em trong mùa lễ tết.


Cùng ngắm nhìn Demo những tấm hình trong Bộ Wallpaper nhé !!! 
ChenJi & ThienIT Sưu Tầm
    Tác giả: Nguyễn Đạt

    Tôi là Đạt. Say hello to you!

  • Không được backlink và nói tục. Hãy là một độc giả có ý thức.

    5 nhận xét:

    Nhận bài viết mới