Nhận xét mới

Đặt quảng cáo

TUT REPORT FAQ MD 2017

B1 : Fake Clone 3 Giống hệt victim avt + bìa ( ngày tháng năm sinh nếu có )
     B2 : Vào kết bạn với bạn bè victim ( ít nhất phải có 1 bạn bè chung )
     B3 : Fake nơi sống thành Luân Đôn
Xong Vào Fake Ngôn Ngữ  UK và Fake IP Vương Quốc Anh:
B5 : vào báo tải khoản này=>Đang giả mạo hoặc người mà tôi biết=> Tôi
       Tiếp Theo Vào 3 Chấm => Đây Là Tài Khoản Giả Mạo
- Nếu có kết bạn với nó thì unfr nó đi xong vào 3 chấm chọn khôi phụ hoặc đóng tài khoản =>  Đóng Tài Khoản !
- Khi dame xong nếu vào lại nick bị die thì fake clone dame lại nhé !
SAu đó tiếp tục :
- B1: FAKE SẴN 2 CLONE
B2: NICK đầu FAKE IP lào + NN  US
 - NICK CLONE 2 FAKE IP Bru-nây + NN UK
B3: Dùng nick đầu vào wall victim báo cáo các ảnh khi báo cáo các ảnh ra ô cảm xúc thì bạn chọn cảm xúc đầu tiên và điền
thần chú này : That child did wrong year of Birth To sign up for Facebook– I request Facebook Team delete that account as terms Facebook set out, – Thank you Facebook team
- Nếu báo cáo các ảnh không ra ô cảm xúc thì bạn báo cáo đi báo cáo lại nó sẽ ra nhé
- Báo cáo ảnh càng nhiều khi và thêm thần chú đó sẽ tỉ lợi die nhanh
B4: Dùng CLONE 2 tiếp tục làm y vậy : báo cáo các ảnh khi báo cáo các ảnh ra ô cảm xúc thì bạn chọn cảm xúc đầu tiên và điền
thần chú này : That child did wrong year of Birth To sign up for Facebook– I request Facebook Team delete that account as terms Facebook set out, – Thank you Facebook team
B5: vào 3 chấm chọn dòng 2 =>> dòng 3 =>> và gửi
- Sau khi ra ô cảm xúc chúng ta tiếp tục chọn cảm xúc đầu và thêm thần chú này
: That child did wrong year of Birth To sign up for Facebook– I request Facebook Team delete that account as terms Facebook set out, – Thank you Facebook team
-  Nếu báo cáo các ảnh không ra ô cảm xúc thì bạn báo cáo đi báo cáo lại nó sẽ ra nhé
- Sau out 2 clone ra sau 30P fake ip vào lại - rồi hóng nó die. 

Chúc Các bạn thành công.
Share:

Không có nhận xét nào