Nhận xét mới

Đặt quảng cáo

Tut Report FAQ MD 2017

Reg 1 Clone Fake All Nó  Ảnh+Info nói chung có gì cứ coppy hết

IP Sri-Lan-Ca nn tây ban nha

Vào link này  https://www.facebook.com/help/contact/169....6475808

Dòng 1: Điền Tên gmail ( chú ý là phải gmail thực ) dùng để reg clone

Dòng 2 : Điền Tên nick fake

Dòng 3 : Điền tên nó

Dòng 4 : Check ID @facebook.com

Dòng 5 : Điền Link Facebook

Dòng 6 : Úp CMND Lên ( Có info thì fake không có thì 01-01-1970 )

Dòng 7 Điền thần chú này vào :  - Hola equipo de cuentas de Facebook que fue creado para mí falsa y molesta a muchos otros, espero que Facebook eliminar esa cuenta no llorar eliminar esa cuenta, que existe en Facebook para intimidar Quiero forjar muchos seguridad de Facebook no es lo que sugiero eliminar de forma definitiva de facebook
El camino de la falsificación: Link Facebook Nó
Nombre de las personas que me hacen pasar por: Tên Nó
Gracias Facebook
Vào báo cáo mạo danh tôi => tài khoản giả mạo
------------------ Tiếp
- BƯỚC 1 : Dùng Clone Vừa Rồi
CHỌN IP : AI CẬP - CHỌN NN : TRUNG QUỐC
- BƯỚC 3 : VÀO VICTIM BÁO CÁO MD TÔI + ĐÓNG TÀI KHOẢN ( 2 CLONE LÀM GIỐNG NHAU NHƯ THẾ )
- BƯỚC 4 : HÓNG HÓNG HÓNG VÀ HÓNG <3
- BƯỚC 5 : Block
------------ Tiếp
https://www.facebook.com/help/contact/20904...279097
Bước 3: Lúc này sẽ fb hiện ra xuất hiện 4 ô trống. -
Ô thứ nhất: Copy vs Dán địa chỉ của victim.. -
Ô thứ hai: Viết tên victim.. -
Ô thứ ba: Click chọn less 9 years… -
Ô thứ tư: Bạn dán dòng chữ này vào: " Deze tijdlijn imiteert mij en mijn vrienden. Het lastig vallen mensen op Facebook. Ik denk dat dit een tijd lijn van de baby, zijn de ouders niet toegestaan. Laat het Facebook-account gedeactiveerd voor Facebook wordt steeds veiliger. Dank je wel"


Share:

Không có nhận xét nào