Nhận xét mới

Đặt quảng cáo

MỞ KHÓA UPLOAD AVATAR CHO TÀI KHOẢN FACEBOOKBạn đang bị khóa tài khoản facebook và bắt upload avatar?

Hãy thử ngay cách sau:
- Đầu tiên đăng nhập vào tài khoản của bạn, gửi ảnh chụp mặt bạn lên.
- Sau khi gửi ảnh, nó sẽ hiện dòng chữ "You cant login right now" cùng nút đăng xuất, các bạn không bấm nút đăng xuất, vào link:
- Lưu ý chỉ tài khoản bị checkpoint mới vào được link thôi, tài khoản bình thường nó sẽ hiện "Trang này không khả dụng".
- Các bạn vào link đó, chọn giấy tờ tuỳ thân (chứng minh thư, thẻ học sinh, thẻ sinh viên,…) rồi tải lên, nhớ giữ lại link của case sau khi gửi giấy tờ. Fake chuẩn vào cũng được :v
- Sau khi case có hồi đáp.

Bạn trả lời lại như sau:
" Hello,
- I read Facebook's community standards, I think I do not violate the terms.
- Maybe my Facebook account is disabled is wrong.
- I hope Facebook will review and reactivate my account.
- Below are some of my personal information.
My name: ………………………………….
My birthday: ……………………………………… "

Nguồn : www.omytrick.com
Share:

Không có nhận xét nào