Nhận xét mới

Đặt quảng cáo

SHARE CODE MỞ CASE ĐÃ BỊ ĐÓNG CHO DÂN MỞ KHÓA FACEBOOK 08/31/2017

Chào các bạn, Hôm nay Mình sẽ SHARE CODE MỞ CASE BỊ ĐÓNG BỞI FACEBOOK , Bác này thì dễ dùng và hoàn toàn an toàn  !! Các bạn share thì vui lòng ghi nguồn : Star Nguyễn Blog cảm ơn các bạn nha
Bước 1 : Mở Case Đã BỊ Đóng 
Bước 2 :  Bật F12 Tìm đoạn code này trong case đã bị đóng

Code : [
<div class="_1l1t _4-u3"><div direction="left"   ]Bước 3 :  Chỉnh Sửa Đoạn Code Này 

Thay Thành Đoạn Code Này : 

<div class="_4ph6 _4-u3  _57d8"><form method="post" rel="async" action="/support/case/feedback/reply/?eid=ARFE8OsjD135e9brleRHD0T8okUW028ff3WoFk5IS9ssSK6cPvcwf7GtBx3Idv1emE58pTNTn3wYORXi4Y3xOKsJ"><input type="hidden" name="fb_dtsg" autocomplete="off" value=""><div class="_4pqt clearfix" direction="left"><div class="_ohe lfloat"><img class="_4pqu img _8o _8s img" src="https://scontent.fhan4-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-1/c9.0.32.32/p32x32/10354686_10150004552801856_220367501106153455_n.jpg?oh=8476091e42a259dbc14915281aa92d66&amp;oe=5A2667E4" alt=""></div><div class=""><div class="_42ef"><div class="_-z8"><div class="_2pin  _50f7">你的回复</div><div><div><div class="_4pqv"><textarea class="_4pqw" name="message" rows="4" placeholder="输入回复..."></textarea></div></div><div><div class=""><img src="/images/composer/attachments/paperclip_icon.png" alt="" class="img"><div class="_m _6a"><a class="_3-8r" rel="ignore">添加附件<div class="_3jk"><input type="file" name="attach" multiple="" display="inline-block" class="_n _5f0v" id="js_0"></div></a></div></div></div></div><div class="clearfix"><div class="rfloat"><button type="submit" class="_4jy0 _4jy3 _4jy1 _51sy selected _42ft" value="1">发送</button></div></div></div></div></div></div></form></div>*** Trong Đó : ARFE8OsjD135e9brleRHD0T8okUW028ff3WoFk5IS9ssSK6cPvcwf7GtBx3Idv1emE58pTNTn3wYORXi4Y3xOKsJ

Là Link Code Của Bạn : 
Ví Dụ : https://en-gb.facebook.com/support/view_details/?eid=ARF7vwrJaHwojHoeI3CI2__He1TWjzMIPTK0quf2BGLstmaVAf4IbyMJz9S4mc_X36w9bdELni1mCBzkdMFVxpEGzFf9E0QZSrR-fD8K_aefqAd 

Đó Là Đoạn Cần Dán Vào
Dán Vào Xong Bấm Ra Chỗ Khác Rồi Tắt F12


Bước 5 : nhập  nội dung và bấm tiếp tục


 *** Lưu Ý : không up ảnh lên nhé

Bước 5 : Đã có Case Mở

Chúc Các Bạn Thành Công  !! nếu Không làm được vui lòng liên hệ : Nguyễn Đạt ( Admin Blogspot ) 
Share:

Không có nhận xét nào